Urządzenia filtrujące suche


Filtr workowy pulsacyjny typ LF (jednosekcyjny)

Filtr workowy pulsacyjny typ LF jednosekcyjny o powierzchni filtracyjnej od 11,3 m2 do 190 m2 w zależności od ilości i długości worków filtracyjnych.
W zależności od rodzaju i właściwości pyłu, temperatury gazu, zawartości pary wodnej oraz substancji kwasowych lub zasadowych stosowane są różne włókniny filtracyjne jak: poliestrowe, poliakrylonitrylowe, polipropylenowe, nomexowe, teflonowe, szklane i.t.p. Filtry mogą być izolowane lub bez izolacji.

Regeneracja worków filtracyjnych odbywa się za pomocą sprężonego powietrza poprzez:
- układ regeneracji wyposażony w kolektor sprężonego powietrza
- zawory elektromagnetyczne (ASCO)
- układ rur przedmuchowych

Układem regeneracji i praca filtra steruje szafa sterwnicza.
Filtry workowe typu LF wykonujemy:
- ze stali zwykłej jakości
- ze stali kwasoodpornej

Filtr workowy pulsacyjny typu LF szeregowy

Filtr workowy pulsacyjny typ LF szeregowy o pow. filtr. od 120 m2 do 2000 m2 lub bliźniaczy o pow. filtr. od 240 m2 do 6000 m2 w zależności od ilości i długości worków filtracyjnych. W zależności od rodzaju i właściwości pyłu, temperatury gazu, zawartości pary wodnej oraz substancji kwasowych lub zasadowych stosowane są różne włókniny filtracyjne jak: poliestrowe, poliakrylonitrylowe, polipropylenowe, nomexowe, teflonowe, szklane i.t.p. Filtry mogą być izolowane lub bez izolacji.

Regeneracja worków filtracyjnych odbywa się za pomocą sprężonego powietrza poprzez:
- układ regeneracji wyposażony w kolektor sprężonego powietrza
- zawory elektromagnetyczne (ASCO)
- układ rur przedmuchowych

Układem regeneracji i praca filtra steruje szafa sterwnicza.
Filtry workowe typu LF wykonujemy:
- ze stali zwykłej jakości
- ze stali kwasoodpornej


Filtry typu LF wykonujemy również w wersji przeciwwybuchowej (EX)

Filtr workowy pulsacyjny typ LO okrągły

Filtr workowy pulsacyjny okrągły typ LO o powierzchni filtracyjnej od 6,3 m2 do 72 m2 w zależności od ilości i długości worków filtracyjnych.Filtry produkowane są także w wersji EX przeznaczone do mieszanin pyłowo - powietrznych wybuchowych

W zależności od rodzaju i właściwości pyłu, temperatury gazu, zawartości pary wodnej oraz substancji kwasowych lub zasadowych stosowane są różne włókniny filtracyjne jak: poliestrowe, poliakrylonitrylowe, polipropylenowe, nomexowe, teflonowe, szklane i.t.p.
Filtry mogą być izolowane lub bez izolacji.

Regeneracja worków filtracyjnych odbywa się za pomocą sprężonego powietrza poprzez:
- układ regeneracji wyposażony w kolektor sprężonego powietrza
- zawory elektromagnetyczne (ASCO)
- układ rur przedmuchowych

Układem regeneracji i praca filtra steruje szafa sterwnicza.
Filtry workowe typu LF wykonujemy:
- ze stali zwykłej jakości
- ze stali kwasoodpornej

Filtr patronowy pulsacyjny typ FP

Filtr patronowy pulsacyjny o wydajności od 1.000 m3/h i więcej w zależności od ilości      i powierzchni filtracyjnej wkładu patronowego.
Stosuje się go do urządzeń, z których odciąga się niewielką ilość powietrza, np.: szlifierki, polerki, stanowiska pakowania, stanowiska spawalnicze i.t.p.

Regeneracja wkładów filtracyjnych odbywa się za pomocą sprężonego powietrza poprzez:
- układ regeneracji wyposażony w kolektor sprężonego powietrza
- zawory elektromagnetyczne (ASCO)
- układ rur przedmuchowych

Układem regeneracji i praca filtra steruje szafa sterwnicza.