Urządzenia do wentylacji

Filtr zwarty serii 7100

Filtr zwart serii 7100 przeznaczone są do oczyszczania powietrza w ilościach od 7.000÷420.000 m3/h przy max. koncentracji zanieczyszczeń pyłowych 5 mg/m3.
Stosowane są przede wszystkim w instalacjach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.
Zaletą filtrów zwartych serii 7100 jest ich budowa modułowa, co pozwala montować cały typoszereg na podstawie trzech zasadniczych podzespołów: części dolnej, części pośredniej i części górnej.